logo PET HOTEL

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PetGrooming Company s.r.o. jakožto správce osobních údajů se zavazuje chránit vaše soukromí. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se použití vašich osobních údajů, kontaktujte nás na petgrooming@seznam.cz a my vám rádi pomůžeme.

Používáním této stránky nebo/a našich služeb souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Obsah

Definice

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
Zpracování – jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s Osobními údaji nebo se soubory Osobních údajů.
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány.
Dítě – fyzická osoba mladší 16 let.
My – PetGrooming Company s.r.o.

Zásady ochrany dat

Slibujeme, že budeme dodržovat následující zásady ochrany údajů:

 • Zpracování je zákonné, spravedlivé, transparentní. Naše zpracovatelské činnosti mají zákonné důvody. Před zpracováním osobních údajů vždy zvážíme vaše práva. Informace o zpracování vám poskytneme na vyžádání.
 • Zpracování je omezeno na účel. Naše činnosti zpracování odpovídají účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny.
 • Zpracování se provádí s minimem dat. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů potřebné pro jakýkoli účel.
 • Zpracování je časově omezeno. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné.
 • Uděláme maximum pro zajištění přesnosti údajů.
 • Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili integritu a důvěrnost údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

  1. Právo na informace – to znamená, že máte právo vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaké údaje jsou shromažďovány, odkud jsou získávány a proč a kým jsou zpracovávány.
  2. Právo na přístup – to znamená, že máte právo na přístup k údajům shromážděným od vás/o vás. To zahrnuje vaše právo požadovat a získat kopii vašich shromážděných osobních údajů.
  3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
  4. Právo na výmaz – to znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
  5. Právo na omezení zpracování – to znamená, že pokud platí určité podmínky, máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
  6. Právo vznést námitku proti zpracování – to znamená, že v určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, například v případě přímého marketingu.
  7. Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování – to znamená, že máte právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování; a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Toto právo můžete uplatnit, kdykoli dojde k výsledku profilování, který má právní účinky, které se vás týkají nebo se vás významně dotknou.
  8. Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu, nebo pokud je to proveditelné, jako přímý přenos od jednoho zpracovatele k druhému.
  9. Právo podat stížnost – v případě, že odmítneme vaši žádost v rámci práv na přístup, uvedeme vám důvod. Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení vaší žádosti, kontaktujte nás.
  10. Právo na pomoc dozorového úřadu – to znamená, že máte právo na pomoc dozorového úřadu a právo na další právní opravné prostředky.
  11. Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat jakýkoli udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Data která sbíráme

 1. Informace, které jste nám poskytli
  Může to být vaše e-mailová adresa, jméno, fakturační adresa, adresa bydliště atd. – především informace, které jsou nezbytné pro dodání produktu/služby nebo pro zlepšení vaší zákaznické zkušenosti s námi. Údaje, které nám poskytnete, ukládáme, abyste je mohli komentovat nebo provádět jiné činnosti na webu. Mezi tyto informace patří například vaše jméno a e-mailová adresa.Automaticky shromažďované informace o vás
  To zahrnuje informace, které jsou automaticky ukládány soubory cookie a dalšími nástroji relace. Například informace o vašem nákupním košíku, vaše IP adresa, vaše nákupní historie (pokud existuje) atd. Tyto informace se používají ke zlepšení vaší zákaznické zkušenosti. Když používáte naše služby nebo se díváte na obsah našich webových stránek, vaše aktivity mohou být zaznamenány.

  Veřejně dostupné informace
  Můžeme o vás shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme za účelem:

 • poskytnout vám naši službu. To zahrnuje například registraci vašeho účtu; poskytování dalších produktů a služeb, o které jste požádali; poskytování reklamních předmětů na vaši žádost a komunikace s vámi v souvislosti s těmito produkty a službami; komunikace a interakce s vámi; a upozorní vás na změny jakýchkoli služeb.
 • zlepšit vaši zákaznickou zkušenost;
 • splnit povinnost vyplývající ze zákona nebo smlouvy;

Vaše osobní údaje používáme z legitimních důvodů a/nebo s vaším souhlasem.

Z důvodu uzavření smlouvy nebo plnění smluvních závazků zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • identifikovat vás;
 • abychom vám poskytli službu nebo vám poslali/nabízeli produkt;
 • komunikovat buď za účelem prodeje nebo fakturace;

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • zasílat vám personalizované nabídky* (od nás a/nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • spravovat a analyzovat naši klientskou základnu (nákupní chování a historii) za účelem zlepšení kvality, rozmanitosti a dostupnosti produktů/služeb nabízených/poskytovaných;
 • provádět dotazníky týkající se spokojenosti klientů;

Dokud jste nás neinformovali jinak, považujeme nabízení produktů/služeb, které jsou podobné nebo stejné jako vaše historie nákupů/chování při prohlížení, za náš oprávněný zájem.

S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • k zasílání newsletterů a nabídek kampaní (od nás a/nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • pro jiné účely, pro které jsme vás požádali o souhlas;

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona a/nebo využíváme Vaše osobní údaje k zákonem stanoveným možnostem. Vyhrazujeme si právo shromážděné osobní údaje anonymizovat a jakékoli takové údaje použít. Údaje mimo rozsah těchto Zásad použijeme pouze tehdy, pokud budou anonymizovány. Vaše fakturační údaje a další informace o vás shromážděné uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro účetní účely nebo jiné povinnosti vyplývající ze zákona.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro další účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou kompatibilní s původním účelem, pro který byly údaje shromážděny. Za tímto účelem zajistíme, že:

 • vazba mezi účely, kontextem a povahou osobních údajů je vhodná pro další zpracování;
 • další zpracování by nepoškodilo vaše zájmy a
 • existovala by vhodná ochrana pro zpracování.

O dalším zpracování a účelech vás budeme informovat.

Kdo další má přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje nesdílíme s cizími lidmi. Osobní údaje o vás jsou v některých případech poskytovány našim důvěryhodným partnerům, abychom vám umožnili poskytovat vám službu nebo zlepšili vaši zákaznickou zkušenost. Vaše údaje částečně sdílíme s:

Subjekty třetí strany:

 • Google Analytics

Spolupracujeme pouze partnery, kteří jsou schopni zajistit odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám nebo veřejným činitelům, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud pro to existují jiné právní důvody.

Jak zabezpečujeme vaše data

Snažíme se, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Pro komunikaci a přenos dat používáme bezpečné protokoly (např. HTTPS). Kde je to vhodné, používáme anonymizaci a pseudonymizaci. Monitorujeme naše systémy z hlediska možných zranitelností a hackerských útoků. Slibujeme však, že budeme informovat příslušné úřady o narušení dat. Rovněž vás upozorníme, pokud dojde k ohrožení vašich práv nebo zájmů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili narušení bezpečnosti a pomohli úřadům, pokud by k jakémukoli narušení došlo. Pokud u nás máte účet, mějte na paměti, že své uživatelské jméno a heslo musíte uchovávat v tajnosti.

Cookies a další technologie, které používáme

K analýze chování zákazníků, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromažďování informací o uživatelích používáme soubory cookie a/nebo podobné technologie. To se provádí za účelem personalizace a vylepšení vašich zkušeností s námi.

Cookie je malý textový soubor uložený ve vašem počítači. Soubory cookie ukládají informace, které se používají k tomu, aby stránky fungovaly. Pouze my máme přístup k souborům cookie vytvořeným naším webem. Soubory cookie můžete ovládat na úrovni prohlížeče. Volba deaktivace souborů cookie může bránit používání určitých funkcí webu.

Soubory cookie používáme pro následující účely:

 • Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie jsou vyžadovány, abyste mohli používat některé důležité funkce na našem webu, jako je přihlášení. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje.
 • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie poskytují funkce, díky nimž je používání naší služby pohodlnější a umožňuje poskytování přizpůsobenějších funkcí. Mohou si například pamatovat vaše jméno a e-mail ve formulářích pro komentáře, takže tyto informace nebudete muset příště při přidávání komentářů zadávat znovu.
 • Analytické cookies – tyto cookies se používají ke sledování používání a výkonu našich webových stránek a služeb.
 • Reklamní soubory cookie – tyto soubory cookie se používají k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Kromě toho se používají k omezení počtu zobrazení reklamy. Obvykle je umísťují na web reklamní sítě se svolením provozovatele webu. Tyto soubory cookie si pamatují, že jste navštívili webovou stránku, a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou inzerenti. Cílové nebo reklamní soubory cookie budou často spojeny s funkcemi stránek poskytovanými jinou organizací.

Soubory cookie uložené ve vašem počítači můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Případně můžete ovládat některé soubory cookie třetích stran pomocí platformy pro zvýšení ochrany osobních údajů, jako je optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Pro více informací o cookies navštivte allaboutcookies.org.

K měření návštěvnosti na našich webových stránkách používáme Google Analytics. Google má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde. Pokud se chcete odhlásit ze sledování pomocí Google Analytics, navštivte stránku pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Kontaktní informace

Petgrooming Company s.r.o.
Email: petgrooming@seznam.cz
Tel: +420 776 390 035

Dozorčí orgán
Web: http://www.uoou.cz/
Email: posta@uoou.cz
Tel: +420 234 665 111

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Poslední úprava byla provedena 1. října 2023.